LAVENDER OATMEAL TUB TEA – Trà tắm Oải Hương và Yến Mạch cho bé yêu và mẹ


Xe đạp đua
LAVENDER OATMEAL TUB TEA RECIPE  – Công thức làm trà tắm hoa Oải Hương và Yến Mạch

 • 2 cups Epsom salts/ 2 chén mui Epsom
  • 2 heaping tablespoons dried lavender/ 2 mu
  ng hoa Oi Hương khô
  • 15-20 drops lavender essential oil / 15-20 gi
  t tinh du Oi hương
  • 1 cup oatmeal/ M
  t chén Yến Mch
  • 1 cup powdered milk/ m
  t chén sa bt
  • Mixing bowl/ m
  t chiếc bát ln
  • Spoon/ thìa
  • 9 
  Extra large (size 4) tea filters/ 9 túi lc trà c ln

Trn mui Epsom, hoa Oi hương khô và tinh du hoi hương vào trong bát ln và cho thêm sa bt. Yến mch nên nghin nh trước khi cho vào bát, trn đu vào cho vào túi lc trà.

Mix the Epsom salts, dried lavender, and essential oils in a large bowl then add in the powdered milk. The oatmeal should be ground in a food processor or blender to get a coarse power before adding it to the bowl as well. Mix well and you are ready to fill your tea bags.
Xe đẩy Goodbaby
(nh minh ha)

Dùng mung múc hn hp vào trong túi lc trà (2-3 mung cho mi túi). S nguyên liu trên có th làm 9 túi trà tm tùy theo lượng mà bn cho vào túi lc.

 Use the spoon to scoop the bath mix into the tea filters. Use 2-3 heaping tablespoons of bath mix per bag. This will make around 9 tea bags depending on how much or little you fill them up.

Keywords: